Kaimo projektas

Pilnas projekto pavadinimas – Vaikų socialinės padėties gerinimas ir švietimo skatinimas Turkijos regionuose.

Projektas buvo įgyvendintas 2017 metais. Projekto vadovė Rūta Danilevičiūtė

Projekto įgyvendinimui pasirinktos atokios Alanijos rajono mokyklos, kuriose mokosi vaikai iš skurdžių, socialiai remtinų šeimų. Dauguma vaikų yra iš daugiavaikių, išsilavinimo neturinčių šeimų. Skurstančių šeimų kultūriniai, socialiniai ir materialiniai ištekliai yra per maži, kad galėtų užtikrinti normalų funkcionavimą modernioje visuomenėje, būtų sumažintas atotrūkis tarp miesto ir kaimo. Tokie žmonės neturi galimybių naudotis turiningo laisvalaikio leidimo galimybėmis, lavinti vaikus, užsiimti sportine, kultūrine veikla. Daugelis šių mokyklų vaikų nėra buvę už savo apylinkių ribų. Neretai tokioje aplinkoje gyvenančioms šeimoms pritrūksta motyvacijos siekti aukštesnio mokslo, išsikelti aukštesnių tikslų. Šio projekto esminiai prioritetai: regioninė plėtra ir darnusis vystymasis. Socialiniu aspektu buvo norima paskatinti vaikų iš skurdžių šeimų mokymąsi, užtikrinti lygiavertį jų švietimą ir ugdymą, suteikiant kokybiškas ir lygiavertes ugdymo paslaugas sportinėje, kūrybinėje veiklose, stiprinti šių vaikų socialines kompetencijas. Taip pat projekto veiklų metu buvo organizuojamas kūrybiškas projekto tikslinės grupės užimtumas susitikimų su Alanijos lietuvių vaikais bei ebru menininke pagalba. Įtvirtintiems tikslams pasiekti numatytos veikos apėmė ne tik pasirinktų mokyklų teritorijas, bet ir įvyko numatyta išvyka, kuria buvo siekiama vaikus supažindinti su kitokia socialine, kultūrine aplinka. Rengiant projektą konsultuotasi su Alanijos miesto savivaldybės švietimo ir socialinio skyriaus specialistais, kurie buvo įtraukti į projekto veiklų įgyvendinimą. Taip pat į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti pasirinktų kaimo mokyklų pedagogai ir jų vadovai.

Kadangi projektas buvo sėkmingas ir tęstinis, jis buvo pratęstas ir 2018 metais.