TLB valdyba

Turkijos lietuvių bendruomenės valdyba yra renkama slaptu balsavimu trijų metų kadencijai, visuotinio bendruomenės susirinkimo metu. Valdybą sudaro penki asmenys, kurie išrenka bendruomenės pirmininką taip pat trijų metų kadencijai.

Šiuo metu Turkijos lietuvių bendruomenės valdybos nariais yra:

Ieva Keskinė (Stambulas)

Rūta Gunday (Ordu)

Asta Buckiūnaitė (Alanija)

Saulius Kupčinskas (Alanija)

Elena Malašauskaitė (Alanija) TLB pirmininkė