TURKIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KREIPIMASIS DĖL KARO VEIKSMŲ, VYKDOMŲ UKRAINOJE

Turkijos lietuvių bendruomenė smerkia bet kokius karinius veiksmus, vykdomus suverenioje Ukrainos valstybėje ir prieštaraujančius tarptautinei teisei bei žmogiškumui.
Raginame nedelsiant užbaigti karines operacijas ir nesutarimus spręsti pasitelkiant taikias diplomatines priemones.
Kviečiame visus, galinčius prisidėti prie šio karinio konflikto užbaigimo, pasinaudojant savo diplomatinėmis galiomis ir įtaka, tai padaryti kuo skubiau, kad karo veiksmų zonoje atsidūrę, bei regione esantys, taikūs gyventojai būtų saugūs.